System kontekstowej synchronizacji danych
Współpracujesz szybko

Sher.ly pozwala na sprawną synchronizację plików oraz poufnych informacji w zespołach projektowych i grupach roboczych.

Efektywna komunikacja: wartość pracy zespołowej

Elektroniczne systemy komunikacji, w tym poczta elektroniczna, mają swoje ograniczenia w przesyłaniu wielu załączników i dużych plików. Odnalezienie dokumentów w mailach, na czacie lub w stercie wielowątkowej konwersacji jest trudne oraz czasochłonne.

„Umiejętność komunikacji jest najcenniejszym towarem, za który biznes jest gotowy zapłacić wysoką cenę.” John D. Rockefeller

System Sher.ly został stworzony do obsługi dużych zbiorów dokumentów cyfrowych w przejrzystej strukturze projektów, z kontrolowanym dostępem do plików. Wszystkie zmiany są automatycznie synchronizowane, dzięki czemu każdy uprawniony użytkownik na bieżąco otrzymuje aktualną wersję dokumentu.

Stosowanie nowoczesnych narzędzi podnosi efektywność i zadowolenie z pracy zespołowej oraz przynosi wymierne korzyści dla całej organizacji. Bez kompromisów na rzecz bezpieczeństwa.

+

Bezpieczeństwo informacji: dane biznesowe zawsze są poufne

Informacje biznesowe są zbyt cenne, aby zapisywać i udostępniać je na zewnętrznych usługach lub w chmurze publicznej bez ścisłego nadzoru kto, kiedy i na jakich warunkach ma do nich dostęp. A mimo to dla wygody, z pośpiechu lub bez zastanowienia pliki często są wprowadzane i składowane w miejscach, gdzie nie ma nad nimi kontroli.

Sher.ly zamyka obieg dokumentów w ścisłym kręgu osób zaangażowanych w dany projekt. Umożliwia kontrolę dostępu do plików zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji. Chroni przed niepowołanym dostępem do informacji. Tym samym, zabezpiecza dane i zachowuje ich poufność.

Ekosystem, który pozwala zbudować sprawną infrastrukturę wymiany danych i ogranicza ryzyko wycieku poufnych informacji buduje zaufanie wśród kontrahentów.

+

Szybki rozwój: swoboda dostępu do informacji

Produkujemy i przetwarzamy ogromne ilości informacji. Dokumenty cyfrowe trzymane są w różnych miejscach: w biurze, w domu lub na przenośnych nośnikach informacji. Dostęp do tych danych dla użytkowników korzystających z urządzeń lub dynamicznych grup roboczych jest trudny do realizacji, a często wręcz niemożliwy.

Sher.ly pozwala na dostęp do prywatnych i biznesowych zasobów z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu: z biura, z domu, stacji benzynowej czy kawiarni. Protokół VPN jest włączony domyślnie, dzięki czemu nie ma potrzeby przechodzenia przez skomplikowany proces konfiguracji.

Sprawny dostęp do bieżących projektów oraz plików jest niezbędny do wykonywania kolejnych zadań bądź obowiązków służbowych.

+

Miara sukcesu: szybkość podejmowanych decyzji

Zbyt skomplikowane procesy, procedury czy aplikacje ograniczają szanse rozwoju oraz angażują ludzi i zasoby do mniej efektywnej pracy. Im bardziej zaawansowany lub skomplikowany system, tym rzadziej jest używany.

Aplikacja Sher.ly wykorzystuje przejrzysty interfejs do zarządzania plikami, projektami i dostępem do zasobów. Jej prosta struktura, obsługa nielimitowanej ilość organizacji, użytkowników oraz projektów pozwala na elastyczną i wygodną współpracę w dowolnej konfiguracji. Wbudowany komunikator (czat) umożliwia sprawną wymianę informacji w rozproszonych zespołach projektowych.

Umiejętność podejmowania szybkich decyzji i kontrola przepływu informacji to atrybuty każdego skutecznego menadżera oraz narzędzi, którymi się posługuje.

+

Ochrona informacji: zaufany przepływ danych

Z uwagi na wiele regulacji prawnych (jak GIODO/RODO), bezpośredni dostęp do zasobów lokalnych dla osób z zewnątrz jest zabroniony lub bardzo ograniczony. Dlatego wymiana dużej ilości informacji i plików odbywa się za pomocą dysków wymiennych, kart pamięci lub publicznej chmury. Co również naraża firmę na dodatkowe koszty, jak i zwiększa ryzyko utraty lub kradzieży informacji.

Sher.ly w prosty sposób rozwiązuje problem nadawania praw dostępu do określonych dokumentów projektowych wewnątrz firmy. Właściciel projektu i administrator systemu mają dostęp do wyników pracy zespołów, monitoringu oraz raportów aktywności.

Współdzielenie poufnych danych z kontrahentami wymaga szczegółowej kontroli dostępu do informacji.

+

Intuicyjność: łatwość wdrożenia i użytkowania

Wdrożenie nowego, innowacyjnego rozwiązania wydaje się często skomplikowane, ponieważ wymaga wielu konsultacji i zaangażowania wysokiej klasy specjalistów, przez co jest kosztowne oraz czasochłonne.

Intuicyjność i przejrzystość systemu Sher.ly umożliwia sprawne zastosowanie go w codziennej pracy bez dodatkowych kosztów. Integracja z własnymi zasobami dyskowymi odbywa się na poziomie aplikacji, podobnie jak rozbudowa o przestrzeń w chmurze czy dodatkowe dyski sieciowe. Nie ma obawy przed ukrytymi kosztami utrzymania systemu, a rozliczenie następuje w miesięcznych interwałach.

Łatwość wdrożenia i utrzymania systemu warunkuje jego przydatność i wartość dla organizacji.

+
As seen on
Techcrunch
VentureBeat
Gigaom
BGR
Forbes

Witaj!

Pracujemy właśnie nad wielkim krokiem w rozwoju Sher.ly: Sher.ly 2.0

Dołącz do grupy pierwszych użytkowników